Honduras verbiedt banken om met crypto te werken

Louise de Graaf


De centrale bank van Honduras (CNBS) heeft financiële instellingen in het land verboden om met cryptocurrencies te werken. Deze beslissing gaat met onmiddellijke ingang in en markeert een significante stap terug voor de adoptie van cryptovaluta in Honduras. Ondanks de groeiende populariteit en acceptatie van crypto wereldwijd, benadrukt de CNBS de zorgen over de ongereguleerde aard van crypto en de daarmee verbonden risico’s.


Fraudeclaim tegen crypto gigant explodeert naar $3 miljard

  • icon-overheidregulatie

    Overheid en regulatie

Risico’s en reguleringen van crypto

De hoofdreden achter het verbod is volgens de centrale bank het ontbreken van een regelgevend kader voor cryptocurrencies in Honduras. De CNBS wijst op de risico’s van fraude, witwassen van geld en financiering van terrorisme als belangrijke zorgen. Daarnaast worden de operationele en juridische risico’s benadrukt, met name de mogelijkheid dat de acceptatie van cryptovaluta’s plotseling kan stoppen, aangezien er geen wettelijke verplichting is om ze als betaalmiddel te erkennen.

“Verbied instellingen die onder toezicht staan van de National Banking and Securities Commission om cryptocurrencies, crypto-activa, virtuele valuta, tokens of andere soortgelijke virtuele activa aan te houden, te investeren, te bemiddelen of ermee te werken.”, luidt de resolutie van de centrale bank

De resolutie van de CNBS verbiedt financiële instellingen expliciet om te investeren in, te bemiddelen, of op welke manier dan ook om te gaan met bitcoin (BTC), crypto-activa, virtuele valuta, tokens of andere vergelijkbare virtuele activa. Dit omvat ook het verbod op het aanhouden van derivaten gebaseerd op cryptocurrencies. De maatregel vereist verder dat de risico’s geassocieerd met crypto-activa worden opgenomen in financiële educatieprogramma’s.

Impact op Bitcoin in het land

Ondanks de strenge maatregelen van de CNBS, heeft crypto al enige voet aan de grond gekregen in Honduras. Zo is er Bitcoin Valley, een initiatief gericht op het aantrekken van toeristen die met bitcoin kunnen betalen, en de speciale economische zone Próspera, waar bitcoin in 2022 als wettig betaalmiddel werd geaccepteerd. Het is nog onduidelijk welke impact het recente verbod zal hebben op deze gebieden.

Uiteraard is buurland El Salvador juist groot voorstander van Bitcoin. Dit land werd de eerste wereldwijd waar bitcoin als wettig betaalmiddel werd bestempeld in het hele land. Het feit dat Honduras niet in de voetsporen treedt van El Salvador, maar juist de handelen in crypto gaat verbieden voor banken is daarom extra jammer.


Post Views: 0Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment