Historische EU crypto wet krijgt nieuwe aanpassingen

Louise de Graaf


De Europese Unie (EU) heeft onlangs een aantal belangrijke aanpassingen voorgesteld in de Markets in Crypto Assets (MiCA) regelgeving, die een significante invloed kunnen hebben op zowel crypto-bedrijven als investeerders binnen de EU. Deze wijzigingen zijn gericht op het bieden van meer flexibiliteit voor Europese consumenten, terwijl ze tegelijkertijd bescherming bieden aan minder technisch onderlegde beleggers. Goed nieuws voor iedereen dus?


Crypto beurs Binance aangeklaagd voor terrorismefinanciering van Hamas

  • icon-overheidregulatie

    Overheid en regulatie

Nieuwe aanpassingen in MiCA-regelgeving

De Europese Unie heeft in juni van 2023 de MiCA-wetgeving aangenomen. Het zal de eerste alomvattende wetgeving worden die specifiek gericht is op de crypto-industrie. Sindsdien zijn er verschillende consultatierondes geweest om de wetgeving te verfijnen, met nog een consultatie gepland in april voorafgaand aan de implementatie van het eerste deel van de wetgeving in juni van dit jaar.

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft de nieuwe aanpassingen voorgesteld in een paper dat vandaag werd gepubliceerd. Een van de belangrijkste zaken in het paper omvat de introductie van “reverse solicitation”. Dit betekent feitelijk dat EU-burgers actief kunnen zoeken naar crypto-diensten buiten de EU, wat de weg opent voor meer gespecialiseerde investeringsmogelijkheden voor crypto beleggers.

Voorheen zou MiCA het namelijk onmogelijk maken voor crypto bedrijven van buiten de EU om hun diensten aan EU-burgers aan te bieden. De aanpassing, mits ze goedgekeurd worden uiteraard, zullen hier de broodnodige nuance aanbrengen. Het zou tegelijkertijd ook iets zijn wat crypto investeerders in Europa direct zullen merken. Immers, het is best een serieuze verandering als EU-burgers niet langer gebruik mogen maken van crypto-diensten van buiten de EU.

Deze wijzigingen bieden een interessante balans tussen het beschermen van investeerders en het bieden van vrijheid aan ervaren crypto-beleggers die op zoek zijn naar niche-aanbiedingen. De ESMA benadrukt tegelijkertijd wel de noodzaak voor een strikte interpretatie van deze uitzondering, om te voorkomen dat het een middel wordt om MiCA te omzeilen.

Feedback op de crypto wet

Investeerders en crypto-bedrijven worden aangemoedigd om feedback te geven op de voorgestelde wijzigingen voor de deadline op 29 april. Bovendien wordt er gekeken naar de mogelijkheid om bepaalde crypto-activa te classificeren als financiële instrumenten, wat zou betekenen dat ze niet langer onder MiCA vallen, maar onder de regelgeving van MiFID II. Deze discussie over classificatie toont de inspanningen van de EU om een evenwichtige en goed gereguleerde crypto-markt te creëren.


Post Views: 0

Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment