Durfkapitalisten investeren voor 2e maand op rij $1 miljard in crypto

Louise de Graaf


Door de jaren heen zijn er al vele miljarden dollars in cryptobedrijven geïnvesteerd. Het lijkt er sinds lange tijd op dat er weer een constante stroom van rond de 1 miljard dollar aan investeringen per maand binnenkomt.


Start gratis met crypto 📈: Alle Nederlanders krijgen in april gratis crypto

Tweede maand op rij 1 miljard dollar aan investeringen

Sinds eind 2022 is het eindelijk weer gelukt om voor de tweede maand op rij minimaal 1 miljard aan investeringen in de cryptowereld binnen te halen. Zo werd er in april een bedrag van 1,02 miljard dollar binnengehaald middels investeringsrondes. De maand ervoor bedroeg de financiering uit de investeringsrondes 1,09 miljard dollar. Een kleine daling, maar die mogelijk ook te verklaren is door het lagere aantal investeringsrondes in de maand april. 

De grootste investeringen waren die van BlackRock. Zo investeerde zij 47 miljoen in het bedrijf Securitize. Een bedrijf dat zich richt op de tokenisatie van fysieke bezittingen. Ook investeerde BlackRock voor maar liefst 225 miljoen in Monad. De investeringsronde van het bedrijf werd begeleid door Paradigm en Coinbase Ventures. Monad wordt door de cryptocommunity nog wel eens de “Solana killer” genoemd. Er zijn dus hoge verwachtingen van deze nieuwe ontwikkeling.

Meeste geld naar blockchain infrastructuur

Bedrijven die gericht zijn op de blockchain infrastructuur hebben veruit het meeste geld binnengehaald. In 2024 hebben zij tot nu toe 1,7 miljard dollar ontvangen. Zo ontvingen start-ups Auradine en Berachain maar liefst 80 miljoen dollar en respectievelijk 100 miljoen dollar.

Na deze bedrijven komen de Decentralized Finance (DeFi) protocols. Deze financiële protocollen houden zich bezig met het opzetten van financiële producten en ecosystemen in de cryptowereld. Zodat financiële producten, zoals leningen, ook gebruikt kunnen worden via de blockchain. Deze sector heeft in 2024 een bedrag van 626 miljoen dollar ontvangen voor verdere ontwikkeling van hun technologieën.

Decentralized autonomous organizations (DAO) ontvingen de minste investeringen tot nu toe en bleven steken op “slechts” 3 miljoen dollar. Dit zijn bedrijven zonder centraal bestuursorgaan, maar waarin er wel een gemeenschappelijk doel is waarnaartoe gewerkt wordt.

PayPal gaat ‘groene’ bitcoin miners met speciale BTC belonen

PayPal gaat 'groene' bitcoin miners met speciale BTC belonen

Ruim 100 miljard dollar naar cryptobedrijven

Vorig jaar werd er in totaal een bedrag van 9,3 miljard dollar geïnvesteerd in de cryptobedrijven. Op dit moment ligt het totaal van 2024 op 3,67 miljard dollar. Het lijkt er dus op dat de investeringen van dit jaar die van vorig jaar weleens fors zouden kunnen gaan overtreffen. Sinds de eerste investeringen in 2014 is het totaal tot nu toe zelfs meer dan 100 miljard, aldus DeFiLlama.


Post Views: 129Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment