Crypto teams die glimlachen halen 95% meer geld op

Louise de Graaf


In de wereld van initial coin offerings (ICOs) blijkt dat een vriendelijk gezicht meer waard kan zijn dan duizend woorden. Uit een recent onderzoek van economieprofessor Sinh Thoi Mai van de Hanken School of Economics in Finland komt naar voren dat ICO’s waarbij de teamleden op foto’s betrouwbaar overkomen, tot wel 95% meer investeringen aantrekken in vergelijking met ICOs waarbij dit minder het geval is. Deze bevindingen, gepubliceerd in het preprint-artikel “The Value of a Smile”, werpen een nieuw licht op de factoren die bijdragen aan het succes van crypto projecten

De kracht van vertrouwen

Het onderzoek toont aan dat de perceptie van betrouwbaarheid, gemeten aan de hand van de gezichtsuitdrukkingen op foto’s van ICO-teamleden, een significante impact heeft op het investeringsgedrag. ICO’s waarvan de teamleden hoog scoren op een schaal van betrouwbaarheid wisten gemiddeld ongeveer $2,91 miljoen meer op te halen dan die aan de onderkant van deze schaal. Deze opmerkelijke verschillen in investeringen suggereren dat de eerste indrukken van potentiële investeerders aanzienlijk kunnen bijdragen aan het financiële succes van een ICO.

“De resultaten laten een positieve correlatie zien tussen gezichtsbetrouwbaarheid en investeringen, waarbij het gemiddelde opgehaalde kapitaal ongeveer $2,91 miljoen (95%) verschilt tussen het bovenste en onderste kwintiel van ICO’s gerangschikt naar betrouwbaarheid. Opmerkelijk is dat deze waargenomen betrouwbaarheid geen verband houdt met de prestaties na de ICO.”

Hoewel een betrouwbare uitstraling de deur opent naar hogere investeringen, vond professor Mai dus geen positief verband tussen de waargenomen betrouwbaarheid en de prestaties van de token na de ICO.

Integendeel, er is zelfs een negatieve associatie met de cumulatieve rendementen van de token in de drie maanden volgend op de notering op beurzen. Dit suggereert dat investeerders mogelijk de waarde van ICO’s met ‘betrouwbare’ gezichten overschatten, wat leidt tot snelle verkoop in de hoop verliezen te beperken of niet-gerealiseerde winsten veilig te stellen.

Minder informatie, meer glimlachen

Het onderzoek benadrukt ook dat de invloed van betrouwbaar ogende teamleden groter is in situaties waar minder technische informatie beschikbaar is. Dit kan betekenen dat investeerders met minder technische kennis eerder geneigd zijn om andere indicatoren, zoals een vertrouwenwekkende glimlach, als betekenisvol te beschouwen.

Dit fascinerende onderzoek onthult dat, ondanks het gebrek aan wetenschappelijk bewijs dat mensen die glimlachen daadwerkelijk betrouwbaarder zijn, de perceptie van betrouwbaarheid een krachtige rol speelt in de aantrekkelijkheid van crypto projecten. Echter, het biedt op geen enkele manier een garantie voor succes. Laat je dus niet foppen door een fijne glimlach.


Post Views: 0Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment