bereid je voor op deze 6 aanpassingen

Louise de Graaf


Met de vertrouwde blauwe enveloppen op de deurmat is het weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte in Nederland. Het indienen van de aangifte kan tot 1 mei, maar belastingplichtigen dienen zich bewust te zijn van enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar.


Meta stijgt 20% en verrast met positieve resultaten, maar niet alles was goed

  • icon-finance

    Finance nieuws

Belastingveranderingen 2024

Allereerst is de belastingrente, die in rekening wordt gebracht wanneer de belastingaangifte te laat is ingediend, dit jaar gestegen tot 7,5 procent.

Als je al van tevoren weet dat je de belastingaangifte deadline niet gaat halen, of als je er op het laatste moment achter komt dat het moeilijk wordt om deze te halen, overweeg dan om een voorlopige aanslag aan te vragen.

In 2024 worden er tevens enkele veranderingen doorgevoerd in box 1, het belastbaar inkomen uit werk en woning. Het belastingtarief in schijf 1 wordt iets verhoogd: van 36,93 procent naar 36,97 procent. Ook het drempelbedrag voor de tweede schijf stijgt iets: van 73.071 euro naar 75.624 euro.

Voor AOW-gerechtigen neemt het belastingtarief bovendien met 0,4 procentpunt toe, waarmee het tarief in de eerste twee schijven is gestegen naar respectievelijk 19,07 procent en 36,97 procent.

Daarnaast zijn er enkele wijzigingen wat betreft de vergoedingen die een werkgever mag verstrekken. Zo is de thuiswerkvergoeding gestegen van 2,15 euro naar 2,35 euro, is de reiskostenvergoeding per kilometer aangepast naar 0,23 euro, en sinds 1 januari kan je werkgever ook je OV-abonnement onbelast vergoeden.

De vergoedingen voor vrijwilligers zijn dit jaar eveneens verhoogd naar maximaal 5,50 euro per uur.

Tot slot is het belastingvrije schenkingsbedrag in 2024 verhoogd. Als ouder mag je dit jaar 6.633 euro belastingvrij schenken aan je kind, een kleine 600 euro meer dan vorig jaar.

Voor giften aan overige personen is het belastingvrije bedrag verhoogd van 2.418 euro naar 2.658 euro, wat een toename van 240 euro betekent.

De grens voor eenmalige schenkingen is opnieuw gestegen, waarbij je nu kinderen tussen 18 en 40 jaar een maximaal bedrag van €31.813 kunt doneren.

Net als bij traditioneel geld, zijn cryptovaluta zoals bitcoin (BTC) of ethereum (ETH) onderhevig aan de belastingregels omtrent schenken.

In dit artikel lees je meer over de nieuwe regels voor belastingvrij schenken in 2024.

Aangifte als crypto-investeerder

In Nederland valt crypto onder de vermogensbelasting, wat betekent dat je de waarde van je cryptovaluta moet opgeven in Box 3 van je belastingaangifte.

Bij het invullen van je belastingaangifte dien je de waarde van je cryptovaluta op te geven op de peildatum, die vastgesteld is op 1 januari.

In 2024 geldt, net als vorig jaar, een belastingvrij vermogen van 57.000 euro. Als jouw totale vermogen onder dit bedrag uitkomt, hoef je geen vermogensbelasting te betalen.

Belasting in Box 3 wordt berekend over het fictieve rendement op je belastbare vermogen, waarbij een forfaitair rendementspercentage wordt toegepast. In 2024 bedraagt het belastingtarief op dit geschatte rendement 36 procent.


Post Views: 146Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment